عوامل اصلی موفقیت و ناکامی شهرکهای صنعتی

طرح پژوهشی مایکروسافت ورد 31.50 KB دانلوددانلود

بررسی عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان

عبدالرضا ممتازان 1383
طرح پژوهشی پی. دی. اف 820.20 KB دانلوددانلود

عملكرد تفصيلي صنعت و معدن در سال 84

وزارت صنعت و معدن 1385
طرح پژوهشی مایکروسافت ورد 2.62 MB دانلوددانلود