عوامل اصلی موفقیت و ناکامی شهرکهای صنعتی

طرح پژوهشی مایکروسافت ورد 31.50 KB دانلوددانلود

بررسی عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان

عبدالرضا ممتازان 1383
طرح پژوهشی پی. دی. اف 820.20 KB دانلوددانلود