سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

حسین عبده تبریزی 1382
مقاله پی. دی. اف 248.64 KB دانلوددانلود

بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی

حمید حقیقت و مسعود بختیاری 1387
مقاله پی. دی. اف 303.73 KB دانلوددانلود

ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهدار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود

محمد علی آقایی،حسین اعتمادی،عادل آذری و پری چالاکی 1388
مقاله پی. دی. اف 283.07 KB دانلوددانلود

بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین فخاری و عصمت السادات طاهری 1389
مقاله پی. دی. اف 254.63 KB دانلوددانلود

رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه،زهره رئیسی و سید مجتبی حسینی 1388
مقاله پی. دی. اف 399.45 KB دانلوددانلود

نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

امیر رسائیان 1388
مقاله پی. دی. اف 434.27 KB دانلوددانلود

بررسي ترکيب مطلوب سهامداري در بازار سرمايه

داود جعفري سرشت 1389
مقاله مایکروسافت ورد 225.00 KB دانلوددانلود