بررسی فعالیت و مالکیت تعدادی از شرکتهای تامین سرمایه بزرگ دنیا

محسن صادقی 1389
مقاله پی. دی. اف 205.47 KB دانلوددانلود

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

مقاله مایکروسافت ورد 38.50 KB دانلوددانلود

شهرهای جدید به عنوان بخشی از مداخلات دولت در شهرنشینی

دکتر محمد تقی رهنمایی و مهندس حسینی
مقاله مایکروسافت ورد 133.50 KB دانلوددانلود

سند توسعه ملی استان قزوین

مقاله مایکروسافت ورد 199.00 KB دانلوددانلود

applaying the lessons of strategic urban planning learned in the developing world to the netherlands

robin greef and greet dewulf 2010
مقاله پی. دی. اف 153.36 KB دانلوددانلود

مطالعه روشهاي جذب سرمايه گذاري خارجي و مديريت كارآمد آن در منطقه آزاد ارس

حسن عليزاده و دكتر رويا آل عمران 1390
مقاله مایکروسافت ورد 122.50 KB دانلوددانلود

بررسي اثرات گسترش و توسعه صنايع وابسته به كشاورزي بر توزيع درآمد خانواهاي شهري وروستايي

حسن عليزاده 1389
مقاله مایکروسافت ورد 284.00 KB دانلوددانلود

بررسي و مقايسه درجه توسعه يافتگي بخش كشاورزي استانهاي ايران

دكتر محمد مولايي 1387
مقاله پی. دی. اف 271.94 KB دانلوددانلود

محاسبه كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي مواد غذايي در ايران

الهام باريكاني، شاهرخ شجري، افشين امجدي 1386
مقاله پی. دی. اف 356.23 KB دانلوددانلود

the seroprevalences of cystic echinococcosis and the associated

QAQISH,NASRIE,CRAIG 2003
مقاله پی. دی. اف 203.80 KB دانلوددانلود

Income Distribution and Poverty in the oecd area

2008
مقاله پی. دی. اف 504.78 KB دانلوددانلود

knowledge rich /knowledge poor.the distribution of opportunities for higher learning

peter vintila 2003
مقاله پی. دی. اف 652.33 KB دانلوددانلود

Irrigation povertyand inequality in rural china

Huang,Dawe,Rozelle,wang 2007
مقاله پی. دی. اف 138.79 KB دانلوددانلود

Survey Article Rural Poverty and Development Strategies in Latin America

CRISTÓBAL KAY 2006
مقاله پی. دی. اف 271.05 KB دانلوددانلود

Survey nonresponse and the distribution of income

ANTON KORINEK, JOHAN A. MISTIAEN and MARTIN RAVALL 2006
مقاله پی. دی. اف 452.15 KB دانلوددانلود

Distributional Effects of FDI: How the Interactio of FDI and Economic Policy Affects Poor

Peter Nunnenkamp, Rainer Schweickert and Manfred 2007
مقاله پی. دی. اف 178.17 KB دانلوددانلود

REGIONAL ECONOMIC I NTEGRATION AND ITS I MPAC TS ON GROWTH, POVERTY, AND INCOME DISTRIBUTION

Djoni Har tonoوSavio PriyarsonoوMitsuo E zaki 2007
مقاله پی. دی. اف 114.95 KB دانلوددانلود

Poverty and Social Impact in the Agricultural Sector: Lessons from Experience

Jeffrey Alwang and Estanislao Gacitúa Marió∗ 2008
مقاله پی. دی. اف 165.60 KB دانلوددانلود

Macroeconomic Conditions and the Distribution of Income in Spain

Lídia Farré — Francis Vella 2008
مقاله پی. دی. اف 456.22 KB دانلوددانلود

AN AGGREGATE ECONOMY WITH DIFFERENT SIZE HOUSES

José-Victor Rios-Rull and Virginia Sánchez-Marcos 2008
مقاله پی. دی. اف 520.03 KB دانلوددانلود