عملكرد تفصيلي صنعت و معدن در سال 84

وزارت صنعت و معدن 1385
طرح پژوهشی مایکروسافت ورد 2.62 MB دانلوددانلود

بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون وچاپ روی ان

طرح توجیهی پی. دی. اف 118.36 KB دانلوددانلود

توليد پارچه گردباف باظرفیت250000مترمربع درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 113.60 KB دانلوددانلود

توليد چرم و سالامبورباظرفیت تولید400هزارفوت مربع درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 111.63 KB دانلوددانلود

بسته بندي چاي تي- بگ

طرح توجیهی پی. دی. اف 108.66 KB دانلوددانلود

بسته بندي مواد غذايي باظرفیت بسته بندی2975تن موادگرانول درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 109.66 KB دانلوددانلود

بسته بندی موادغذایی باظرفیت بسته بندی1400تن موادگرانول درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 110.07 KB دانلوددانلود

بسته بندي ميوه باظرفیت2200تن انواع میوه درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 114.55 KB دانلوددانلود

توليد پفك نمكي باظرفیت400تن ذرسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 108.00 KB دانلوددانلود

توليد تافي و شكلات باظرفیت600تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 114.85 KB دانلوددانلود

توليد چيپس سيب زميني باظرفیت500تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 128.10 KB دانلوددانلود

توليد حوله باظرفیت60تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 107.22 KB دانلوددانلود

توليد داروهاي گياهي باظرفیت270هزارتیوپ وپمادو3میلیون عددقرص درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 120.83 KB دانلوددانلود

توليد رشته آشي و پلويي باظرفیت360تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 109.45 KB دانلوددانلود

توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا باظرفیت600تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 116.62 KB دانلوددانلود

توليد مربا، ترشي و خيارشورباظرفیت620تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 112.20 KB دانلوددانلود

توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي باظرفیت150تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 119.75 KB دانلوددانلود

توليد و بسته بندي سس مايونز باظرفیت171تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 107.88 KB دانلوددانلود

توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه باظرفیت800تن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 106.58 KB دانلوددانلود

توليد و بسته بندي نمك يددار باظرفیت4000هزارتن درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 106.64 KB دانلوددانلود

توليد وبسته بندي سبزيجات خشك باظرفیت بسته بندی1200تن انواع سبزی خشک شده درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 114.97 KB دانلوددانلود

جمع آوري شير باظرفیت8تن درروز

طرح توجیهی پی. دی. اف 102.59 KB دانلوددانلود

فرآوري و بسته بندي ماهي باظرفیت بسته بندی1800تن گوشت ماهی فراوری شده درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 117.21 KB دانلوددانلود

فرآوري و بسته بندي ميگوباظرفیت بسته بندی 1800تن گوشت میگودرسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 118.72 KB دانلوددانلود

فرآوري وبسته بندي سبزيجات تازه و خردشده باطرفیت بسته بندی1700تن انواع سبزی تازه وخردشده درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 115.65 KB دانلوددانلود