بهبود نقش مدیریت در موفقیت اصلاحات ساختاری نطام اقتصادی و درس هایی از کشورهای موفق و ناموفق برای ایران

دکتر حبیب چینی
مقاله پی. دی. اف 1.70 MB دانلوددانلود