انتفاع،معیار ناسازگاری نهد بانک و نهاد قرض الحسنه

مجید حبیبیان نقیبی
مقاله پی. دی. اف 804.65 KB دانلوددانلود

طراحی و استقرار سیستم بازرسی نشسته با استفاده از تکنولوژی داده کاوی و اکتشاف معرفت در بانک ملت

دکتر کارو لوکس، علی دیواندری و ابراهیم پورزرندی
مقاله پی. دی. اف 447.56 KB دانلوددانلود