بومی سازی نظام حسابرسی عملکرد مدیریت در سیستم بانکی کشور تجربه بانک کشاورزی

دکتر جلال رسول اف
مقاله پی. دی. اف 1.29 MB دانلوددانلود