بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی محافظه کاری گزارشگری مالی

دکتر یونس بادآور نهندی،دکتر رسول برادران حسن زاده 1388
مقاله پی. دی. اف 262.48 KB دانلوددانلود

مدیریت ریسک در حوزه بانکداری

دکتر رضا شیوا و حسین میکائیل پور
مقاله پی. دی. اف 914.51 KB دانلوددانلود

مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

دکتر نوروز کهزادی
مقاله پی. دی. اف 1.07 MB دانلوددانلود