فرم ثبت نام در دروه ها و کارگاه های آموزشی

فرم ثبت نام در دروه ها /کارگاه های آموزشی

داوطلب گرامی

ضمن تشکر از شما بخاطر انتخاب گروه ایران سرمایه جهت گذراندن دوره/کارگاه آموزشی مدنظرتان، خواهشمند است جهت ثبت نام نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی ذیل الذکر، اقدام فرمائید.

لطفا برای جلوگیری از بروز مشکل، از دکمه Back و Forward مرورگر استفاده نکنید.

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، پر کردن آنها اجباری می باشد.

مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی