اخبار

اخذ مجوز فعالیت اقتصادی

اخذ مجوز فعالیت اقتصادی

موسسه فاضلان حکمت ارس با نام تجاری «گروه ایران سرمایه» موفق به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی در زمینه مشاوره فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس شد.


برای مشاهده مجوز کلیک کنید