لینک های مفید

وزارت امور اقتصاد و دارائی

http://www.mefa.gov.ir

وزارت صنعت، معدن و تجارت

http://www.mimt.gov.ir

منطقه آزاد ارس

http://www.arasfz.com

بانک صنعت و معدن

http://w3.bim.ir

بانک توسعه صادرات

http://www.edbi.ir

سازمان کمکهای اقتصادی و فنی ایران

http://www.oietai.ir

شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری خارجی در ایران

http://www.ific.org.ir

فرصتهای سرمایه گذاری در ایران

http://iio.ir

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

http://isipo.ir

پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و متوسط

http://www.sme.ir

مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی

http://www.investin-ea.ir

اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریز

http://investment.tabriz.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

http://iccima.ir

سازمان بورس و اوراق بهادار

http://www.seo.ir