سخن مدیر عامل

جهان امروز از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. تغییرات سریع در تکنولوژی و خواسته‌های مشتریان، رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی، ظهور رقبای جدید، کم رنگ شدن مرزهای اقتصادی بین کشورها و ... دست به دست هم داده‌اند تا صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشورمان نیز راهی جز پیوستن به روند جهانی اقتصاد و تولید نداشته باشند. حتی اگر چنین فرض کنیم که اقتصاد و صنعت ما، ارتباطات چندان زیادی با اقتصاد جهانی ندارد، اما باید پذیرفت که تغییرات جهانی در اقتصاد و صنایع ما، تاثیرات قابل توجهی بر جا گذاشته و خواهد گذاشت. در این میان تنها راهی كه برای كشور ما باقی می‌ماند تقویت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از دو بعد خرد و کلان می‌باشد. بدیهی است که بعد كلان موضوع به سیاستگذاری‌های دولت و بعد خرد آن به خط‌مشی‌های داخلی صنایع و شركت‌های تولیدی برمی‌گردد. اینجاست که «تولید در كلاس جهانی» به عنوان چشم‌اندازی مطلوب برای مدیران صنایع و شرکت‌های داخلی مطرح می‌گردد. البته مفهوم تولید در کلاس جهانی برای علاقمندان به شروع فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز موضوع قابل توجهی است و آنان نیز باید سعی کنند تا این مفهوم را از زمان شروع و پایه‌ریزی فعالیت اقتصادی خود مد نظر داشته باشند.

به هر حال گروه ایران سرمایه بمنظور ارتقاء سطح فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فعال و در حال شکل‌گیری، قصد دارد با بهره‌گیری از پتانسیل‌های ژئوپولوتیکی منطقه و دانش متخصصین خود، گامی در این راستا برداشته باشد. امید آن می‌رود که این امر علاوه بر توفیقات اجتماعی و افزایش ثروت برای مملکت عزیزمان ایران، توجهات حضرت حق را نیز در پی داشته باشد.

با سپاس- مدیر عامل